אודות המשרד

זוהר יוסף - משרד רואה חשבון מתמחה בטיפול בתחומים הנוגעים לראיית חשבון ונלוות במגזר המלכ"רים.
מגזר המלכ"רים כולל רשויות מקומיות, תאגידים שע"י הרשויות המקומיות, חברות לתועלת הציבור (חל"צ), עמותות ומועצות דתיות.
מטרת משרדנו הינה, לספק ללקוחות סל שירותים החל מביצוע הנהלת חשבונות, משכורות לעובדים וביקורת דוחות כספיים וכלה בהגשת בקשות לרישוי, תמיכה ותקצוב ממשרדי הממשלה השונים ומרשויות מקומיות. וכל זאת, תוך הקפדה על כללי האתיקה המקצועית.


בהתאם לזאת, שירותי משרדנו כוללים:
א. ביצוע הנהלת חשבונות.
ב. הכנת משכורות.
ג. הגשת בקשות לרישוי.
ד. הגשת בקשות לתמיכה.
ה. הגשת בקשות לתקצוב.
ו. סיוע בהגשת מכרזים למשרד הממשלה.
ז. ביקורות חקירתיות.
ח. ליווי מוסדות חינוך הנמצאים בהליך ביקורת שכר מול חשיבות משרד החינוך.
ט. ליווי גופים הנמצאים בהליך ביקורות עומק מול רשם העמותות ומול החשב הכללי.
י. ביקורת דוחות כספיים.
למותר לציין, כי כל השירותים האמורים ניתנים בכפוף למגבלות הקימות בלשכת רואי
החשבון, בהנחיות רשם העמותות ובהנחיות החשב הכללי, תוך הקפדה על כללי אתיקה מקצועיים.

המשרד מונה עשרות עובדים ורואי חשבון המתמחים במגזר המלכ"רים, חלקם עבדו במגזר הציבורי וחלקם במגזר הפרטי בעלי רקע והשכלה נרחבת בתחום המלכ"רים.
ייחודיות המשרד זוהי התמחותו במתן שירות למוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים). ובהתאם לזאת, משרדנו מספק שירותים לרשויות המקומיות, חברות לתועלת הציבור (חל"צ), עמותות ומועצות דתיות מהמובילות במשק.