ינואר

משרד החינוך הגשת בקשות לרישוי והכרה מוסדות חינוך.
הגשת בקשות לחשבות משרד החינוך.
הגשת בקשות לחידוש רישוי מוסדות חינוך.
משרד הרווחה הגשת דוחות ביצוע סלי מזון אשתקד.
ביקורת בקשות תמיכה.
ועדת עזבונות הגשת בקשות לקבלת תמיכה.
רשויות מקומיות הגשת בקשות לתמיכה.
משרד שוטף סגירת הנהלת חשבונות אשתקד.

פברואר

משרד החינוך הגשת בקשות לרישוי והכרה מוסדות חינוך.
הגשת בקשות לחשבות משרד החינוך.
הגשת בקשות לחידוש רישוי מוסדות חינוך.
משרד הרווחה ביקורת בקשות תמיכה.
ועדת עזבונות הגשת בקשות לקבלת תמיכה.
רשויות מקומיות הגשת בקשות לתמיכה.
משרד שוטף סגירת הנהלת חשבונות אשתקד.

מרץ

משרד הרווחה הגשת בקשות תמיכה – סלי מזון.
משרד שוטף סגירת הנהלת חשבונות אשתקד.
ביקורת דוחות כספיים.
הגשת בקשות לניהול תקין – רשם העמותות.
רשויות מקומיות הגשת בקשה לתמיכה עיריית פתח תקווה.

אפריל

משרד הרווחה הגשת דוחות ביצוע קמחא דפסחא.
משרד שוטף ביקורת דוחות כספיים.
הגשת בקשות לניהול תקין – רשם העמותות.

מאי

משרד הרווחה הגשת דוחות ביצוע קמחא דפסחא.
משרד שוטף ביקורת דוחות כספיים.
הגשת בקשות לניהול תקין – רשם העמותות.

יוני

משרד שוטף ביקורת דוחות כספיים.
הגשת בקשות לניהול תקין – רשם העמותות.

יולי

משרד הבריאות הגשת דוחות ביצוע חצי שנתיים.
משרד ראש הממשלה הגשת דוחות ביצוע חצי שנתיים.
משרד שוטף ביקורת דוחות כספיים.
הגשת בקשות לניהול תקין – רשם העמותות.

אוגוסט

משרד שוטף ביקורת דוחות כספיים.
הגשת בקשות לניהול תקין – רשם העמותות.

ספטמבר

משרד שוטף ביקורת דוחות כספיים.
הגשת בקשות לניהול תקין – רשם העמותות.

אוקטובר

משרד החינוך אגף מוסדות תורניים הגשת בקשות תמיכה.
רשויות מקומיות הגשת בקשה לתמיכה עיריית אשדוד.
הגשת בקשה לתמיכה עיריית תל אביב.
הגשת בקשה לתמיכה עיריית ירושלים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הגשת בקשות תמיכה.

נובמבר

משרד החינוך אגף מוסדות תורניים הגשת בקשות תמיכה.
משרד הרווחה הגשת בקשות תמיכה מוסדות ציבור.
ועדת עזבונות הגשת דוחות ביצוע לשנה הנוכחית.
משרד ראש הממשלה הגשת בקשות תמיכה.

דצמבר

משרד החינוך אגף מוסדות תורניים הגשת בקשות תמיכה.
משרד הרווחה הגשת בקשות תמיכה – קמחא דפסחא.
הגשת בקשות תמיכה – חג נוסף.
ועדת עזבונות רישום להגשת בקשות.
הגשת דוחות ביצוע לשנה הנוכחית.
משרד הבריאות הגשת בקשות תמיכה.
הגשת דוחות ביצוע שנתיים.
משרד ראש הממשלה הגשת דוחות ביצוע שנתיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הגשת דוחות ביצוע.

 במהלך כל השנה

 ליווי ביקורות עומק רשם העמותות.
 ליווי ביקורות עומק חשב כללי.
 ליווי ביקורות עומק חשבות משרד החינוך.
 בקשות לחידוש סעיף 46.
 בקשות לשיפוצים והצטיידות מעונות יום.
 ביצוע הנהלת חשבונות.
 עריכת משכורות.