צדדים קשורים

עסקאות עם צדדים קשורים מלכ"רים רבים ובכללם עמותות מבצעות הן במהלך פעילותם השוטפת והן באופן חד פעמי עסקאות אשר בהגדרתם