קישורים לאתרים חשובים

משרד החינוך רישוי והכרה

משרד החינוך רישוי והכרה

משרד החינוך מערכת מית"ר
כותרת רשות המיסים

כיתוב רשות המיסים


רשות המיסים -

משרד החינוך רישוי והכרה -

משרד החינוך מערכת מית"ר -


מערכת תלמו"ד -
https://talmud.edu.gov.il/Login.aspx?ReturnUrl=%2f


אגף מוסדות תורניים -
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mt/odot/tafkidimyechidot.htm


איגוד מנהלי הישיבות -
http://www.igoodindex.com/


מידע על אישורי ניכוי מס במקור וניהול ספרים -
https://www.misim.gov.il/gmishurim/firstPage.aspx


ג'מבו מייל -
http://www.jumbomail.co.il/


גיידסטאר -
http://www.guidestar.org.il/


החשב הכללי -
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral


משרד הרווחה, תמיכות -
http://www.molsa.gov.il/Subsidizing/Pages/SupportsHomePage.aspx