ביקורת פנים

תיקון 14 לחוק העמותות – ביקורת פנים בהתאם לתיקון 14 לחוק העמותות העוסק בהגברת הממשל התאגידי בגופי המגזר השלישי (עמותות

תמיכת רשויות מקומיות

תמיכת רשויות מקומיות רשויות מקומיות רבות ברחבי הארץ מאפשרות לעמותות הפועלות בתחומם להגיש בקשות תמיכה הנוגעות לפעילויות אשר מקיימות העמותות

תקצוב ממשרדי ממשלה

תקצוב משרדי ממשלה מוסדות ללא כוונת רווח מאופי פעילותם מספקים שירותים רבים לאוכלוסייה בישראל, חלק ניכר מהשירותים המסופקים ע"י המלכ"רים

דוחות כספיים לעמותות

הכנת דוחות כספיים לעמותות – סעיף 36 (א) לחוק העמותות מטיל על הוועד את האחריות להכנת הדוחות הכספיים, לחילופין הוועד

משכורות לעמותות

הכנת משכרות לעובדי העמותה בהתאם להוראות החוק ולהנחיות מס הכנסה על המעסיק לשלם שכר לעובדיו עד ל-9 בכל חודש. כמו-כן, על

הנהלת חשבונות לעמותות

הנהלת חשבונות לעמותות סעיף 35 לחוק העמותות קובע כי עמותה חייבת לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה

תמיכת משרדי ממשלה

תמיכת משרדי ממשלה – משנת 1992 מוסדרות תמיכות המדינה במוסדות ציבור בהתאם להוראות סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה –

ליווי ביקורות עומק וביקורת שכר

יעוץ וליווי בביקורות עומק – רשם העמותות מתוקף היותו אמון על פתיחת עמותות וכחלק מתכנית עבודה שנתית, מקיים ביקורות עומק

פתיחת עמותה חדשה

פתיחת עמותה – לצורך רישום עמותה יש להגיש בקשה לפתיחת עמותה ביחידת רשם העמותות המהווה חלק מזרוע המלכ"רית הפועלת תחת